Invandrare döms hårdare än svenskfödda

Personer som är födda utomlands döms ofta hårdare än personer som är födda i Sverige för likartade brott. Det visar en rapport som presenteras på torsdagen, som en del i regeringens utredning om diskriminering i samhället.

Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi och redaktör för rapporten, tror att det ofta handlar om omedveten rasism. Den kommer till uttryck i de delar av rättssystemet där det finns utrymme för olika bedömningar.

– Delvis beror det på att rättsystemet på olika sätt diskriminerar och vaskar fram invandrare. Det är i början av rättskedjan, när polisen griper in och sedan i utredningarna där det finns utrymme för att göra olika bedömningar. I slutet av systemet, när själva domen fastställs, är det tydligen så att man är mer benägen att döma invandrade personer hårdare, i synnerhet utomeuropeiska invandrare, säger Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi.

Rapporten som heter ”Är rättvisan rättvis” ingår i regeringens integrationsutredning.

Bedöms hårdare
Forskarna konstaterar, efter att ha gått igenom registret för alla de som misstänktes för något brott under 2003 och domsluten, att personer med invandrarbakgrund i de flesta fall döms mycket hårdare än svenskar.

Ju grövre brott desto hårdare blir straffet för den med invandrarbakgrund.

Det är inte bara invandrare som diskrimineras inom rättsväsendet, enligt rapportförfattarna, utan alla minoriteter som inte uppträder som det förväntas av dem i domstolen.

De som avviker från det förväntade beteendet har vanligen sämre chanser i en domstol.

Egen definition av brott 
Flera av rapportens författare diskuterar också det faktum att vissa invandrargrupper de facto begår fler brott än svenskar.

Jerzy Sarnecki menar att diskriminering kan vara en förklaring även till det.

– Människor som är utsatta för diskriminering knyter inte an till samhället. De solidariserar sig inte med samhället och är friare att begå brott, säger Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi.

Katarina Schulz
katarina.schulz@sr.se