Införandet av nioårig skolplikt 1958

29 min

Programmet som ingick i serien Skola i omvandling ger en historisk bakgrund till skolans behov av förändring. Här diskuteras bland de nya krav som den moderna tekniken ställer i arbetslivet. Därför menar man att det är nödvändigt att införa en nioårig skolplikt.