Löner till sig själva

På flera avdelningar på landstinget i sörmland kan chefer godkänna löneutbetlaningar till sig själva. Något som revisorer slår ned på efter en granskning av Landstingets lönesystem.
Dessutom påpekar revisorerna att en fullständig dokumentation för hur lönesystemet fungerar i detalj saknas. Något som ska finnas enligt redovisningslagen. Dessutom anser revisorerna att en samlad riskbedömning för landstingets lönehantering måste göras.