Brist på deltidsbrandmän

Det råder brist på deltidsbrandmän på flera håll i Sörmland.
Nya siffror från Räddningsverket visar att mer än varannan av landets kommuner har problem att rekrytera deltidsbrandmän. Conny Rosenlund operativ chef för räddningstjänsten i Katrineholm menar att en förklaring är de stora krav som ställs på deltidsbrandmän. De ska bland annat bo på orten där de ska arbeta och när det händer något måste de kunna nå brandstationen på kort tid.