En Fassbinder med både tanke och känsla

Hör Maria Edström (i samtal med Anneli Dufva) om två aktuella föreställningar av fria grupper i Stockholm. Det handlar framförallt om Teater Galeasens uppsättning av Fassbinders Rädsla äter själen, men även om Teater Tribunalens uppsättning av Martin Crimps Landet.