Reklam för medicin ofta oetisk

Läkemedelsbolagen anmäls och fälls allt oftare för oetisk reklam. Förra året anmäldes 35 fall till branschens egen granskningsnämnd och 23 av dem fälldes. Jämfört med året innan var det en ökning med 50 procent.
Håkan Mandal, vice VD på Läkemedelsindustriföreningen säger till ekot att marknadsföringen av läkemedel har blivit allt mer aggressiv i takt med landstingens ökade medvetenhet om läkemedelskostnaderna. Från läkarhåll varnas för att den aktiva marknadsföringen av läkemedel kan leda till att nya läkemedel introduceras allt för snabbt och används i allt för stor omfattning.