Mastbyggen för 3G går trögt

Det går trögt för de fyra teleoperatörerna med byggandet av 3G-master som är en del av den nya generationens mobiltelefonnät.
En rundringning som Ekot har gjort till var fjärde kommun visar att bara 14 av landets 288 kommuner har fått in ansökningar om bygglov. Många kommuner är nu oroliga för att tidsplanen hotas och att mobilnätet försenas. Enligt Post- och Telestyrelsen ska operatörerna ha fungerande 3G-nät i någon del av landet från och med nästa år.