Daghem öppnas i Sanda bygdegård

Nu är det klart att det blir ett daghem i Sanda bygdegård. Den sjätte augusti ska det kunna öppna säger Lennart Blom som är chef för Klinte-Sudrets barn och utbildningsdistrikt.
Daghemmet i Sanda bygdegård kan alltså bli ett alternativ för barn som inte får daghemsplats i Klintehamn där köerna varit långa. Också ett alternativ för de som räknat med en plats på föräldrakooperativet. Men Sanda bygdegård är en tillfällig lösning. I första hand under hösten, eller tills den permanenta förskolan i anslutning till Sanda skola blir klar tidigast nästa år.