Farlig massa bort efter tre år

Efter tre års påtryckning så tar Banverket nu bort de ohälsosamma ballastmassor som legat utanför Sven Johanssons hus utanför Oxelösund.
Sedan 1998 har Sven Johansson skrivit brev till diverse myndigheter för att dels få reda på om massorna är farliga och dels för att få bort dem. Massorna innehåller cancerogena ämnen som enligt Naturvårdsverkets riktvärden är ofarliga. Men enligt Johansson ska värdena mätas enligt bestämmelser om känslig mark och vid sådana mätningar har man upppmätt värden som är 36 gånger högre än riktvärdet.