Brist på deltidsbrandmän

Det är svårt att rekrytera deltidsbrandmän i hela Sverige, även i Västernorrland.
Enligt Håkan Höglin, ordförande i brandmännens riksförbund, måste kommunerna börja titta på lönenivåer och ersättningar för att kunna rekrytera nya deltidsbrandmän. Om kommunerna inte löser problemet måste de anställa heltidspersonal, och det kostar sex gånger så mycket som att ha deltidsbrandmän, enligt Håkan Höglin.