Färre kvinnliga kommunalråd

Inte ens vart fjärde kommunaråd i Skåne är en kvinna.
Endast 18 kvinnor återfinns bland Skånes totalt 74 kommunalråd, vilket gör att inte ens vart fjärde råd är en kvinna. Och statistiken blir nu ännu sämre eftersom två av Skånes kvinnliga kommunalråd slutar sina tjänster. Det handlar om Else Ekblom i Ängelholm och Margareta Arvidsson i Simrishamn. Det är som regel de större kommunerna, med många kommunalrådsposter, som har kvinnor i kommuntoppen. Det enda skånska kvinnliga kommunalrådet som fått förtroendet att ensam sköta kommunalrådstjänsten är socialdemokraten Kerstin Fredriksson i Burlöv.