Fladdermusinsamling även i år

Även i år samlar Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala in döda fladdermöss, som allmänheten hittar ute i naturen.
Det SVA letar efter är rabies-smittade fladdermöss, något som ökat i grannlandet Danmark. Och därför uppmanas nu allmänheten att hjälpa till med fladdermusinsamlingen även i år. Men det är viktigt att komma ihåg att alltid ha skyddshandskar på sig när man tar i en fladdermus, ifall den är smittad. Hittar man en levande, skadad, fladdermus så ska den lämnas till en veterinär som får avliva den först, och sedan skicka den till Veterinärmedicinska anstalten i Uppsala för analys.