Naturbruksskolor åter populära

Efter en tid med sjunkande elevantal är den negativa trenden för Naturbruksgymnasiet på Öknaskolan i Tystberga på väg att vända. Det säger Lisbeth Åhlund. rektorn för Öknaskolan,
Det var bland annat det nya betygssystemet som infördes 1995 som slog hårt mot skolan, eftersom det gjorde att elever som haft underkänt i något kärnämne inte fått gå vidare till gymnasiet direkt. Enligt Lisbeth Åhlund har elevantalet återigen börjat öka.