Befäl friade

Två befäl vid KA2 i Karlskrona som åtalats för att ha orsakat en värnpliktig soldats död under en övning i Karlskrona skärgård frikändes i dag av Blekinge tingsrätt.
Befälen stod åtalade för arbetsmiljöbrott alternativt vållande till annans död. Och enligt tingsrätten var de visserligen ansvariga för arbetsmiljön vid övningen, men tingsrätten anser inte att befälen hade något skäl att tro att soldaten skulle dö och därför kan de inte fällas för något brott.