Anrik tidning kvar efter sen postgång

Vid nästa årsskifte var det tänkt att världens äldsta nu utkommande periodiska publikation, Post- och Inrikes Tidningar, skulle sluta att komma ut i pappersform. Men när Svenska Akademien, tidningens ägare, skulle säga upp avtalet hamnade brevet på villovägar. Nu måste papperstidningen förmodligen tryckas ett tag till.

Svenska Akademiens ständige sekreterare Horace Engdahl hoppas ändå att tidningen kan läggas ned som planerat.

– Vi anser att avtalet är uppsagt. Sen medger vi att det skedde en teknisk miss i samband med den formella uppsägningen. Det brev som var adresserat till Edita gick till en adress som ändrats ganska nyligen och därför blev det fördröjt på Posten, säger han.

Anor från 1600-talet
Post- och Inrikes Tidningar har anor från 1600-talet och är Sveriges och kanske också världens äldsta nu utkommande periodiska publikation. Numera innehåller tidningen enbart kungörelser, som till exempel utlysta tjänster.

Nu var det tänkt att den här klenoden skulle anpassas till den rådande tiden och från det kommande årsskiftet försvinna som papperstidning, för att bli en elektronisk tidning på nätet.

Men uppsägningen nådde det lilla förlaget Edita som gör tidningen några dagar för sent och formellt så innebar det att avtalet förlängdes ett år.

Blev liggande på posten
För Edita betyder Post- och Inrikes Tidningar 60 procent av intäkterna och jobb för sex personer. Förlagets vd Peter Naessén står fast vid att avtalet inte sagts upp.

Det kan han in så fall tacka ett felaktigt adresserat brev för, och att brevet blev liggande i två veckor på posten.

– Vi var ju glada när vi stämde av den första september och upptäckte att vi inte fått in någon uppsägning. Då var vi väldigt glada över att få fortsätta i ett år till, säger Peter Naessén.

Då kanske du skickar blommor till Posten?

– Nej, det vet jag inte. Det är olyckliga omständigheter. Men vi är glada över att få fortsätta i ett år till, om vi kan, säger han.

Sören Granath
soren.granath@sr.se