Post- och Inrikes Tidningar kan fortsätta ges ut som papperstidning

Världens äldsta nu utkommande periodiska publikation, Post- och Inrikes Tidningar, var tänkt att sluta komma ut i pappersform från nästa årskifte.

Men när tidningens ägare, Svenska Akademien, skulle säga upp avtalet med utgivande förlag hamnade uppsägningsbrevet på villovägar och avtalet sas inte upp i tid. Förlaget tänker därför fortsätta trycka tidningen. Men Akademiens ständige sekreterare Horace Engdahl vill ändå att tidningen läggs ned som planerat.

Post- och Inrikes Tidningar har anor från 1600-talet och är Sveriges och kanske också världens äldsta nu utkommande periodiska publikation. Numera innehåller tidningen enbart kungörelser, som till exempel utlysta tjänster. Och nu var det tänkt att den här klenoden skulle anpassas till den rådande tiden och från det kommande årsskiftet försvinna som papperstidningen - för att bli en elektronisk tidning på nätet.

Men uppsägningen nådde det lilla förlaget Edita som gör tidningen några dagar för sent - och formellt så innebar det att avtalet förlängdes ett år. För Edita betyder Post- och Inrikes Tidningar 60 procent av intäkterna och jobb för sex personer. Och förlagets VD Peter Naessén står fast vid att avtalet inte sagts upp. Och det kan han in så fall tacka ett felaktigt adresserat brev för - och att brevet blev liggande i två veckor på Posten.