Naturgymnasier har bättre rykte

Föräldrar och vänner till ungdomar som väljer naturbruksgymnasier är numera mycket positivt inställda till deras val av gymnasieprogram. Det är en markant förändring jämfört med 1999 då omgivningen hade en lite nedsättande uppfattning om naturbruksutbildningen. Det är LRF-ungdomen som gjort enkäter på 20 naturbrukskolor i landet. Enkäten visar också att var tredje elev har bakgrund på lantbruk.