Minskat stöd till småskalig vattenkraft

Miljöpartiet vill minska det ekonomiska stödet till småskaliga vattenkraftverk och socialdemokraterna har accepterat det. Förslaget, som motiveras av miljöskäl, är planerat att komma i samband med vårbudgeten och innebär minskad elproduktion.

Regeringens ambition är att elproduktionen ska öka. Till exempel har regeringen sagt ja till flera kärnkraftverk som velat höja effekten. Samtidigt höjer den målet för produktion av förnyelsebar el från till exempel sol, vind och vatten.

Ett sätt att stödja den gröna elen är de så kallade elcertifikat som ökar lönsamheten för producenterna. Socialdemokraterna har nyligen föreslagit, med stöd av vänsterpartiet och centern, att den här stödmodellen ska fortsätta att användas.

Gnissel i samarbetet
Men det finns ett undantag som orsakar gnissel i samarbetet. Hittills har små vattenkraftverk haft rätt till gröna elcertifikat, löfte om att kunna behålla det till och med 2012 och hopp om att det ska förlängas efter det.

I stället kommer regeringen att föreslå att den rätten upphör. Förslaget är inspirerat av miljöpartiet, där Åsa Domeij motiverar det av miljöskäl. Små vattenkraftverk skadar både biologisk mångfald och fiske, säger hon och tycker att det är viktigare än förlust av kraftproduktion.

– I det stora hela är det inte så stora kraftmängder, om man tänker på vilken stor skada den småskaliga vattenkraften kan göra. Om man tittar på antal kilowattimmar är den småskaliga ett större problem än den storskaliga. Vi tycker att det finns bättre alternativ att satsa på, säger Åsa Domeij.

C vill behålla stödet
Det här kommande förslaget har regeringen valt att klassa som miljöpolitik, som den gör upp med miljöpartiet om, inte energipolitik där samarbetspartnern är bland annat centerpartiet.

Upplägget beror på att centerpartiet vill ha kvar stödet till de småskaliga vattenkraftverken.

– Vi måste ju väcka opinion och försöka få en ändring till stånd i riksdagen, säger centerns förhandlare Eskil Erlandsson.

Inger Arenander
inger.arenander@sr.se