LRF tror inte på privata vägar

En enmansutredning har i dag föreslagit att små lokala vägar ska privatiseras. Det skulle enligt utredaren vara billigare. Men Lantbrukarnas riksförbund tror att det skulle vara förödande. Ordförande Caroline Trapp menar att landsbygden blir mer och mer beroende av bra allmänna vägar när samhällsservicen centraliseras till större orter.