Företagarkritik mot rättsstaten

Företagarna har tappat förtroendet för statens förmåga att skydda dem mot brott. Den slutsatsen drar Företagarnas riksorganisation (Företagarna) av ett antal opinionsundersökningar, som presenterats vid ett seminarium i samband med politikerveckan i Visby.
Bara på Gotland har i år 2 500 stöldbrott anmälts och det allvarliga är att många småföretagare tappat förtroendet för rättstaten, tycker Gösta Hjort som är ordförande i Företagarna på Gotland.