Frågetecken kring dubbla roller för begravningsombud

Det finns många brister i hur begravningsombuden fungerar. Det slår Riksrevisionen fast efter en granskning.

Begravningsombuden ska vara oberoende personer som granskar hur kyrkan sköter begravningsavgifterna, och dessutom företräda dem som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

I Tibro pastorat är begravningsombudet även kyrkopolitiskt aktiv, och riksrevisor Kjell Larsson säger till Sveriges Radio Skaraborg att det finns frågetecken kring en sån lösning.

Tibros begravningsombud, Bengt Andersson, som också sitter med i kyrkofullmäktige för Centerpartiet, säger själv att han inte tycker det är lämpligt att sitta på båda stolarna. Men han anser att han inte haft något val:

- Samtliga personer på valsedeln blev valda till ordinarie ledamöter, och vi fick inga ersättar. Jag kände trycket att det kommer inget annat mandat om inte jag sitter med.

Bengt Andersson säger också att han inte tycker de dubbla rollerna är så allvarliga att han behöver avbryta sin mandatperiod. Han anser att han kan hålla i sär uppgifterna mandatperioden ut, men han kommer inte kandidera i kyrkofullmäktig på nytt.

- Det här är en ganska litet bekymmer, säger Bengt Andersson.

Riksrevisionen kom i sin granskning fram till att många begravningsombud är passiva när det gäller att hjälpa dem som inte är medlemmar i Svenska kyrkan med begravningsfrågor. Dessutom finns det brister i kontrollen av hur kyrkan använder begravningsavgifterna.

Grundtanken med begravningsombud är att de ska företräda dem som inte är med i Svenska kyrkan.