Fler sjuka i leukemi efter Tjernobyl

20 år efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl är strålningen fortfarande förhöjd i de mest belastade delarna av Ukraina och Vitryssland. De mest påtagliga hälsoeffekterna hittills är sköldkörtelcancer hos barn.

Barn som bodde i Ukraina och Vitryssland när reaktor fyra exploderade och spred ett radioaktivt moln har i stor utsträckning drabbats av sköldkörtelcancer.

– Det vi framför allt har sett och det vi har klarlagt med säkerhet är att av de som var barn 1986 har ungefär 5 000 barn fått sköldkörtelcancer. Det säger Leif Moberg som är forskningschef vid Statens strålskyddsinstitut.

Varför fick de här barnen sköldkörtelcancer?

– De fick det framför allt för att de drack mjölk efter olyckan, med mjölken kommer radioaktivt jod väldigt snabbt. Det ansamlas i sköldkörteln och så får man den här sjukdomen.

Hemlighållande förvärrade sjukdomen
Om inte myndigheterna i Kiev hade hemlighållit olyckan, så hade de här barnen inte behövt bli sjuka i sköldkörtelcancer.

– Där hade man ju inte talat om för befolkningen att det hade hänt en olycka. Det blev ju känt först tre dagar senare när det upptäcktes utanför landet.

Andra cancerformer som påverkas av radioaktiv strålning är framför allt leukemi.

Tendens till mer leukemi
Hittills har man inte sett någon ökad frekvens av leukemi i befolkningen som helhet i närområdet. Men nu börjar man se en tendens till fler fall av leukemi hos de arbetare som deltog i röjningsarbetena vid den havererade reaktorn.

– Nu finns det sena studier som antyder att det faktiskt är en sådan ökning, men det behövs fler undersökningar innan man kan se att det verkligen är så. Det är bara de som har varit där och skrapat jord och byggt och sanerat som fick så höga stråldoser.

Ibland hävdas det att antalet missbildningar hos barn har ökat, men för det finns det inget stöd, säger Leif Moberg.

– Jag tror att man ska var lite skeptisk. När man tittar på missbildningar och ser att det är samma ökningstakt i båda områdena som har fått nedfall, och sådana som inte har fått nedfall.

9 000 extra cancerfall
Totalt räknar man med 9 000 extra cancerfall I Ukraina, Vitryssland och Ryssland efter olyckan under en femtioårsperiod.

I Sverige är ju flera områden fortfarande belastade av radioaktivt cesium. Men det kommer inte att gå att urskilja vilken cancer som eventuellt beror på cesium och vad som beror på annat, säger Leif Moberg.

– Med de beräkningar vi gör så har vi väldigt svårt att se att vi någonsin skulle kunna se en sådan ökning, även om det naturligtvis finns ett antal personer som kommer att få cancer till följd av den här strålningen, säger han.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se