Ännu en bosnisk massgrav funnen

Ännu en massgrav har påträffats i östra Bosnien. Graven med ett tjugotal bosniska muslimer återfanns under måndagen i Glogova nära staden Bratunac.
Kvarlevorna tros vara bosniska muslimer som dödades i Srebrenica i juli 1995, då bosniska serber massakrerade uppemot 10 000 människor. Under helgen upptäcktes kvarlevorna efter mer än 200 offer i en annan massgrav i östra Bosnien och dokument som fanns i graven tyder på att även dessa kom från Srebrenica.