Drunkning vanligast bland vuxna

Av de tolv människor i Sverige som har drunknat hittills i år är de flesta vuxna och har en medelålder på 57 år.
Det visar upgifter från Livräddningssällskapet som nu därför startar simskolor för vuxna. Kurserna vänder sig framför allt till invandrare som inte har fått någon sim-undervisning i sina hemländer.