Färre vill plugga vidare

Allt färre söker till högskolor och universitetet. Nedgången i antalet sökande är nu det största sedan slutet av 1980-talet.
Till förra hösten minskade antalet sökande med tio procent, i år med ytterligare åtta procent. Det betyder bland annat att många högskolor och universitet kan få ekonomiska problem eftersom de räknat med fullt antal studenter och deras fasta kostnader med lokaler, lärare och liknande ändå förblir desamma.