Inget åtal för kalvexport

Åklagaren i Malmö lägger ner förundersökningen kring de omdiskuterade kalvtransporterna till Holland. Anledningen är att något brott inte gått att styrka.
Svenska kalvar gick på export och en privatperson påtalade missförhållandena i samband med transporterna, Det handlar om för långa transportsträckor för många kalvar. Även gotländska kalvar fanns med i transporten. Kalvar från minst var tionde gård på Gotland har exporterats vidare utomlands - trots att många av säljarna trott att djuren stannat i Sverige. Men åklagaren lägger ner förundersökningen, eftersom han inte kan styrka att det skett något brott i samband med transporterna.