Fler gravida kan komma att få akupunktur

Vid kvinnokliniken i Motala kan både gravida och icke gravida kvinnor få behandling med akupunktur mot olika problem. Och snart kan akupunktur komma att erbjudas kvinnor i hela länet, det säger sjuksköterska Ann Christine Bedoire vid kvinnokliniken i Motala.

På kvinnokliniken i Motala finns både sjuksköterskor och barnmorskor med utbildning i akupunkturbehandling. Men idag är det mest icke gravida kvinnor som får akupunktur i Motala - och detta av arbetsorganisatoriska skäl, säger Ann Christine Bedoire.

De ickegravida kvinnor som får akupunkturbehandling i Motala kommer på remiss från läkare och de flesta har någon av diagnoserna klimakteriebesvär, urinträngningar eller premenstruella spänningar, pms.

Rent vetenskapligt anses det inte helt klarlagt att akupunktur har effekt i de här sammanhangen. Ändå vill man i Motala erbjuda behandlingen.

Sjuksköterska Ann Christine Bedoire tror att akupunkturbehandling kommer att erbjudas alla kvinnor i Östergötland så småningom. Hon sitter själv med i en arbetsgrupp inom landstinget som studerar vilka alternativa behandlingsmetoder som landstinget bör satsa på.