Tufft torskstopp för småfiskare

Idag, måndag, börjar årets första torskfiskestopp i vatten öster om Bornholm. Johan Wulf är fiskare i Åhus och säger att han kommer att klara att hålla sin verksamhet vid liv trots fiskestoppen.

– Det blir tufft. Jag har en båt som ligger vid bryggan och kostar pengar och det är många andra som har det också, säger han.

Johan Wulf delar sin tid mellan att fiska torsk och sill i Åhus och vara i sin butik. Denna vecka finns ingen torsk i butikens diskar. Det är för att se till att torskbeståndet i Östersjön hålls på en rimlig nivå som EU har beslutat att det är totalt stopp för fiske, öster om Bornholm under totalt fyra månader i år. Det börjar med vecka nu och sedan återkommer stoppet under sommaren.

Johan Wulf säger att de striktare reglerna i år drabbar det småskaliga fisket som inte kan ta upp så mycket fisk när det blir tillåtet igen. Tidigare har de fått ta upp lite torsk, trots stoppen. Och just att stoppet kommer att återkomma under hela sommaren tycker Johan Wulf är synd. Han hade hellre velat planera själv vilka dagar under året han skulle fiska.

– På sommaren har vi folk i rörelse i våra hamnsamhällen som frågar efter fisk och då har vi småskaliga kustfiskare sett att vi kan hoppa över några led och fast vi fiskar lite kan vi ändå få en inkomst på det, säger Johan Wulf.