Många sommarfödslar i länet

Personalbristen på BB i storstäderna har gjort att många blivande föräldrar lockas till Kalmar län för att föda nu i sommar. Både i Kalmar och i Västervik har man märkt att andelen mammor som inte bor i länet har ökat på förlossningsavdelningarna.
Många av de blivande föräldrarna har sommarhus eller föräldrar som bor i länet. Andra har valt att bosätta sig här för att invänta förlossningen och slippa överbelastningen i storstäderna. I Västervik är man glad över ökningen, eftersom den gör att de kan behålla en stor personalstyrka och inte tappa kompetens under sommaren.