Färre söker skuldsanering

Ansökningarna om skuldsanering i Västernorrland och Jämtland blir allt färre. Under dom sex första månaderna i år har 70 ansökningar kommit in till skillnad från i fjol då 92 rapporterades under samma period.
Förra halvåret ökade antalet ansökningar om skuldsanering med 25 procent men nu har det alltså fallit tillbaka till den nivå den låg på tidigare. Varför det skedde en sådan markant ökning vet man inte riktigt. Enligt Börje Angerud, chef för kronofogdemyndigheten i Västernorrland och Jämtland, kan det bero på att kommunernas behandling av dom skuldsatta skiljer sig åt. Lagen om skuldsanering infördes 1994 och har kritiserats för långa handläggningstider som tros kunna avskräcka skuldsatta från att söka hjälp. Men nu håller kronofogden på att arbeta fram nya metoder för att förenkla systemet. I Västernorrland får man i dagsläget vänta ungefär 6 månader.