Rasbiologiska mätinstrument i Umeå

I källaren på Umeå universitet har rasbiologiska mätinstrument hittats. Det var vid städning av källaren som Kuno Bernhardsson förste arkivarie hittade mätinstrumenten. Instrument som används till att mäta bland andra samers huvuden.

– Nu är det ju borta saker i det här, men det man reagerar genast över när man tar fram och öppnar de här tygpåsarna, det är den här krumcirkeln som man då mätte skallarna med, säger Kuno Bernhardsson och berättar hur man värderade folk.

– En av de mest centrala teserna inom rasbiologins tosserier var ju man skulle kunna se skallängd och skallbredd, och så fick man fram ett typ av index, så kallat kortskalliga och långskalliga individer.

Reste runt bland samer
Mätinstrumenten som nu hittats i källaren på Umeå universitet har tillhört tandläkaren och en av de verksamma rasbiologerna Gustaf Bergfors från Örnsköldsvik som under 1920-talet reste runt bland samer i norra sverige och mätte skallar. Rasbiologin hade sitt fäste vid Uppsala universitet och var som starkast från 1800-talets mitt fram till 1940.

Sameradions Anne Wuolab som intervjuat samer om mätningarna hoppas att den tiden aldrig kommer igen.

– Vi borde lära någonting av de teorioerna, så att vi inte tror att de fysiska attributen har något att säga om en människas värde, säger Anne Wuolab, reporter Sameradion.

Reportrar Pia Diaz Bergner
Inga Korsbäck