Banverket lovar säker NÄL-tunnel

Banverket lovar nu att säkerhetsfrågan för Järnvägstunneln som ska byggas under NÄL i Trollhättan ska lösas. Kommunalrådet, socialdemokraten Gert-Inge Andersson har begärt ett besked om riktlinjer för säkerheten från Banverkets och Räddningsverkets generaldirektörer.
Detta behövs för att kommunen vill ha stöd från staten innan de beviljar bygglov för tunneln. Nu har Banverket och Räddningsverket tillsatt en utredningsgrupp som ska komma fram till en gemensam syn på säkerheten i järnvägstunnlar, något som hittills inte funnits i Sverige.