Syrebrist hotar torsken

Syrehalten i Östersjön är den lägsta sedan 1980, konstaterar SMHI i en rapport från en expedition i mitten av juni. Syre- och salthalten är de viktigaste faktorerna för torskens fortbestånd. Om inte förhållandena blir bättre kommer torskbeståndet att försämras ännu mer.