Värmen böjer tågrälsen

Efter tre urspårningar i Norrland på grund av solkurvor bara i år, skärper banverket övervakningen av rälsen. Sen den första juni har 41 solkurvor rapporterats till Banverket i hela landet. En av dem var mellan Örnsköldsvik och Ramsele.
Det finns inget teknisk system för kontroll av spåren, utan banverket måste göra manuella inspektioner. Tidigare i år upptäcktes en solkurva på spåret mellan gävle och söderhamn och en inspetkör begärde då sänkt hastighet. Men informationen gick inte fram och fyra tåg, varav två x2000 passerade i full hastighet, något som kunde ha lett till en olycka Solkurvor uppstår när rälsen utvidgar sig på grund av värmen och uppstår framförallt på spår av äldre typ.