Hemmasnickare blir lurade

Det konstaterar Sveriges Provnings- och forskningsinstitut och Sveriges lantbrukaruniversitet efter en omfattande undersökning.

Tryckimpregnerade produkter, som till exempel staketstolpar, fungerar normalt i upp till 40 år. Nu ökar antalet produkter som ser snarlika ut, men som inte är ordentligt tryckimpregnerade och därför riskerar att ruttna redan efter två år:

Undersökningen visar att det är mycket stora skillnader mellan kvalitetsmärkt och icke-kvalitetsmärkt tryckimpregnerat byggmaterial. Men i Norden finns det sedan länge en standard för tryckimpregnerat byggmaterial,en så kallad NTR-märkning. Problemet är att många hemmasnickare saknar kunskap om den märkningen. Dessutom försvåras valet ytterligare av tillverkarna av det icke märkta materialet som ger sken av att ha bra impregnering genom snarlika märkningar.