SAS och Maersk i hemlig kartell?

Flygbolagen SAS och Maersk hotas av böter från EU-kommissionen. Bolagen misstänks för kartellbildning, de ska ha delat upp marknader mellan sig i syfte att begränsa konkurrensen.
Redani januari skickade kommissionen formella varningsbrev till SAS och Maersk. Kommissionen ansåg att bolagen i strid mot EU:s konkurrensregler har delat upp marknader mellan sig. Att danska Maersk slutat flyga mellan Köpenhamn och Stockholm sågs som ett sätt att överlåta rutten helt åt SAS, vilket leder till en risk för höjda priser. Hur stora böterna blir om bolagen fälls beror på överträdelsens grad. Dan Eklöf som forskar i konkurrensrätt på Stockholms universitet hävdar att bolagen sannolikt kommer att bötfällas. Han menar att den typ av marknadsuppdelning som SAS och Maersk misstänks för normalt ses som allvarlig. Som mest kan Kommissionen utdöma böter på upp till tio procent av företagens totala omsättning. Men så stora böter är mycket ovanliga. SAS uppger att kommissionen har utrett ärendet en längre tid, och att man nu förväntar sig ett beslut i nästa vecka. Beroende på utslag får man därefter gå vidare.