Slagfält grävs ut inför fjärrvärmedragning

På måndagen inledde arkeologer utgrävningarna av den lägerplats som användes av den danska hären under slaget vid Lund. Det sker inför bygget av en fjärrvärmeledning mellan Eslöv och Lund.

På leråkern norr om Lund, bodde närmre 15 000 personer i en månads tid. Efter slaget den 4 november 1676 drog sig danskarna tillbaka till lägerplatsen, men överfölls då av efterföljande svenskar.

– Vi har valt att metalldetekterat hela området för att avsöka det på vapendetaljer. Sedan banar vi av, eftersom matjordslagret är ganska tjockt här och det är två olika nivåer, berättar Lars Salminen, arkeolog från Regionmuseet i Kristianstad.

I utgrävningarna hittills har man hittat vapendetaljer, pistolkulor och en del knappar och hästskor men Lars Salminen hoppas på andra fynd.

– Jag är väldigt intresserad av hur förhållandena har varit här i lägret. Det beskrivs som att det har varit ett välförsett läger. Svenskarna tar över det och säger då att allt som saknades i det egna lägret fanns här i överflöd, men jag tror att det är i relation till hur de hade det själva. Jag tror att det har varit rätt tufft även här säger, Lars Salminen.

Undersökningarna pågår till den 5 maj.