Stora utsläpp från Akzo Nobel

Utsläppen av svaveldioxid från Akzo Nobels olika anläggningar var nästan 60 ton under förra året. Och det är de största utsläppen på fem år.
Svaveldioxid bidrar till försurningen av sjöar. Vid tre tillfällen kom kemikalier från Akzo Nobels verksamhet ut i naturen under år 2000, en gång rörde det sig om 200 liter saltsyra om läckte ut från en järnvägsvagn. Ingen människa kom till skada och företaget bedömer att ingen skada gjordes på miljön