Strid om miljöavfall fortsätter

Företaget Saint Gobain Isover, före detta Gullfiber i Vrena, överklagar sex av de nio åtgärdspunkter som de fått från Länsstyrelsen och som gäller hur företaget ska förvara sitt avfall.
Det innebär att ärendet går vidare till Miljödomstolen. Vrenaföretaget anser själva att kalkstoftet från företaget innehåller så små halter av tungmetaller att det inte ska betraktas som farligt avfall. Länsstyrelsen kräver trots det att avfallet ska förvaras på ett annat sätt än det gör idag, vilket skulle medföra ökade kostnader för företaget.