Omfattande medicinbruk under OS

Många av de idrottsmän som deltog i OS i Sydney förra året använde stora mängder mediciner före och under tävlingarna. Det visar en studie som på tisdagen presenterades vid IOK:s pågående möte i Moskva.
Varje tillfrågad idrottsman i studien använde nästan 7 olika mediciner samtidigt, som mest användes 29 olika preparat av en enda idrottare. Enligt Reuters handlar det till exempel om medel mot astma, smärtstillande medicin och multivitamin-tabletter, preparat som inte finns med på listan över förbjudna medel och följakligen får användas om de, som det heter ''anses nödvändiga av medicinska skäl''.