Höjda elpriser

Elpriserna är fortsatt på väg upp vilket kommer att drabba majoriteten av hushållskunderna. Priserna ligger nu i nivå med eller till och med över den nivå som gällde före avregleringen på elmarknaden.
Orsaken uppges vara att tillgången på vatten i de stora vattenmagasinen är betydligt lägre än i fjol, vilket orsakat en underskott på närmare 10 terravattimmar jämfört med ett normalår, vilket i sin tur driver upp priserna.