Drömmen om en trädgård.

Lästips måndagen den 1 maj.

Bengtsson, R. 2002. Trädgårdens gröna ram – klippt eller friväxande. Fakta Trädgård-Fritid 39. SLU, Uppsala.

Bridgewater, A & G. 2006. Stenläggning, steg för steg. Prisma.

Bridgewater, A & G. 2006. Trädäck, steg för steg. Prisma.

Hirst, B. 2006. Trädgårdsdammar, steg för steg. Prisma.

Ilminge, C. 2002. Bevara & Sköta en gammal trädgård. Prisma.

Ilminge, C. 2005. Trädgårdens golv, marktäckande växter och markbeläggning. Prisma.

Lagerström, T. 1999. Träd i den lilla trädgården I. Fakta Trädgård-Fritid 70. SLU, Uppsala.

Lagerström, T. 1999. Träd i den lilla trädgården II. Fakta Trädgård-Fritid 71. SLU, Uppsala.

Lagerström, T. 2004. Solitärer för den lilla täppan. Fakta Trädgård-Fritid 102. SLU, Uppsala.

Lagerström, T. 2004. Solitärer för den stora trädgården. Fakta Trädgård-Fritid 42. SLU, Uppsala.

Månsson, L. & Johansson, B. K. 2002. Perenner i din trädgård – till nytta och fägring. ICA Bokförlag.

Palmstierna, I. & Johansson, B. K. 1999. Träd & buskar i trädgården. ICA Bokförlag.

Rosén, S. & Tovås Persson, H. 2004. Planera din trädgård – anläggning och växtval. Prisma.

Öberg, E. 1999. Buskar för den nordsvenska trädgården Fakta Trädgård-Fritid 72. SLU, Uppsala.

Öberg, E. 2001. Konkurrenskraftiga och härdiga perenner – urval för norra Sverige. Fakta Trädgård-Fritid 49. SLU, Uppsala.

Öberg, E. 2002. Marktäckande perenner – urval för norra Sverige. Fakta Trädgård-Fritid 50. SLU, Uppsala.

Faktabladen kan beställas från SLU, Publikationstjänst,
tfn 018-67 11 00, e-post: publikationstjanst@slu.se