Sexualkunskap via skolradion 1954

33 min

Skolradion satsade i början av 1950-talet på sexualupplysande program i sina sändningar.  Här ett samtal mellan lektor Torsten Wickbom och hans elever i Katrineholm.