Hulth vill fördubbla turismen

Turismen i Sverige är underutvecklad i förhållande till andra europeiska länder. Och turismen till Gotland borde kunna fördubblas. Det sa VDn för hotell och restaurangföretagarna Mats Hulth i samband med ett Visbyseminarium om turism i går.