Stå vid spisen och föda barn?

14 min

Unga människor svarar på enkätfrågor om könsroller. Vad är egentligen kvinnligt och vad är manligt? Man diskuterar bl a om hur papporna skulle kunna göra för att få vardagsnärhet till sina barn.