Frykenstam tar över öspelen

Gotlänningen Bo Frykenstam blir den högst ansvarige för ö-spelen från och med fredag. Det blir följden efter att han igår valdes till ny ordförande i ö-spelens exekutivkommitté.
Dessutom beslutades att även ön Bermuda i fortsättningen kommer att få vara med i spelen.