Poppis med bolag bland bönder

Alltfler lantbrukare går samman och bildar olika typer av bolag. På tio år har antalet lantbruk registrerade som aktiebolag ökat från 23 stycken till 130 i Kalmar län. Bolagsbildandet görs främst av sociala skäl.
Att gå samman med andra bönder innebär att arbetetsbördan delas, och att det finns större möjligheter att vara ledig och ha mer normala arbetstider. Dessutom kan kostnaderna för till exempel drift och nyinvesteringar hållas nere.