Kommun godkände giftigt avfall

Misstag från Oxelösunds kommun har gjort att hälsofarligt avfall legat kvar i tre år på olika ställen i kommunen, bland annat nära bostäder och Stjärnholmsviken. Det medger nu representanter för kommunen.
- Det var efter samarbete med Oxelösund som Banverket bestämde var avfallet skulle läggas, säger Carola Alsén, distriktschef på Banverket. 1998 gav Oxelösunds kommun tillstånd till banverket att lägga de utrensade massorna längs banvallen. Enligt Magdalena Nilsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör på kommunen, var det en person utan befogenhet att ge tillstånd som gav det. I tre år har nu massorna legat längs banvallen och Sven Johansson, boende bredvid banvallen, har stridit lika länge för att kommunen ska se till att Banverket dels tar prover på massorna men också att dom fraktas bort. När nu prover är tagna så visar det sig att massorna innehåller cancerogena ämnen, på vissa ställen över Naturvårdsverkets riktvärden. I Banverkets senaste utredning så visar man sig endast villig att ta bort massorna på två ställen, de två ställen Sven Johansson påpekat.