Minskade spannmålsodlingar

Det finns en risk att många bönder i Västernorrland slutar med spannmål, eftersom lönsamheten är dålig i norra Sverige, det säger Stig Högberg, ordförande i Lantbrukarnas Riksförbund i länet.
Under senare år har skördarna gått till spillo flera gånger på grund av torkan, och det har försämrat lönsamheten ännu mer. Tidigare fanns det ett sködeskadeskydd som staten garanterade, men det togs bort i början av 90-talet. Det finns ingen försäkring som täcker en förstörd spannmålsskörd för bönder.