Regeringens offentlighet brister

Departementen inom regeringskansliet registrerar inte all inkommande post, och bryter därmed mot offentlighetsprincipen och tryckfrihetsförordningen.
Det trots att Sverige länge kämpat för större öppenhet inom EU. Som ett exempel diarieförs inte personliga inbjudningar till enskilda tjänstemän på departementen, trots att det enligt tryckfrihetsförordningens 15:e paragraf är fråga om allmän handling.